Budowanie relacji z klientami

Grupa docelowa:

 • właściciele firm
 • managerowie
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni
 • kadrze zarządzającej zespołami odpowiedzialnymi za sprzedaż oraz obsługę Klientów
 • osobom decyzyjnym, którym zależy na podniesieniu efektywności pracowników.

Cel szkolenia:

 • profesjonalizm Firmy na każdym etapie współpracy,
 • poznanie indywidualnych potrzeb Klienta,
 • zdolności sposobu komunikacji do typu sytuacji i oczekiwań Klienta,
 • skuteczne zasady komunikowania się,
 • posługiwanie się „językiem korzyści” w odniesieniu do Klienta.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, pracę indywidualną, prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są naturalne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych.


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.

 • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 • Autoprezentacja uczestników - wymiana doświadczeń w zakresie kontaktu z klientem

2. Zarządzanie relacjami z Klientami.

3. Po co nam zadowolony Klient?

 • Dostarczenie wartości, satysfakcji i zadowolenia Klientowi.
 • Jak przyciągnąć Klientów.

4. Budowanie silnych więzi z Klientami

 • Inicjowanie pozytywnych rozmów z klientem.
 • Rekomendowanie zakupu usług/towarów.
 • Wykorzystywanie urządzeń mobilnych w kontakcie z klientem.
 • Wyrazy wdzięczności i gratulacje za skorzystanie z oferty.

5. Jak budować strukturalne relacje z Klientem?

 • Długoterminowe zlecenia i umowy.
 • Jakość najlepszą gwarancją Klientów długoterminowych.

6. Jak budować skuteczne relacje z Klientem?

 • Stabilne umowy/zlecenia.
 • Pakiety lojalnościowe.

7. 10 przykazań w obsłudze Klientów

 • Oferowane korzyści dla Klienta.
 • Odpowiedzi na pytania i feedback.
 • Reakcja na uwagi Klienta.
 • Reklamacje, a budowanie dalszych relacji pozwalających na kontynuowanie współpracy.

5 porad dotyczących reagowania na sytuacje sporne.

8. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.


Zapisz się na szkolenie

Budowanie relacji z klientami