Efektywna organizacja czasu pracy

Grupa docelowa:

 • właściciele firm
 • managerowie
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni

Cel szkolenia:

 • profesjonalizm Firmy,
 • zapoznanie z zasadami i technikami efektywnej organizacji czasu pracy,
 • narzędzia planowania czasu i doskonalenia metody planowania
 • skuteczny nawyk prawidłowego wyboru zadań do realizacji
 • terminowa realizacja założonych celów

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, pracę indywidualną, prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są naturalne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych.


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.

 • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 • Autoprezentacja uczestników - wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania czasem pracy.

2. Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem

 • Oszczędzaj czas.
 • Moja własna efektywność.
 • Planowanie celów.
 • Plany długoterminowe.

3. Czas jest moim osobistym kapitałem

 • Ile kosztuje zła organizacja czasu ?
 • Pożeracze czasu i efektywności.
 • Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy.

4. Uniwersalne narzędzia zarządzania czasem

 • Realizowanie funkcji zarządzania na swoim stanowisku pracy.
 • Checklist .
 • Autodiagnoza własnych umiejętności.

5. Korzyści z planowania

 • Arkusz samooceny z zarządzania czasem.
 • Przeszkody w planowaniu.
 • Kreatywność.
 • Tabela spędzonego czasu.

6. Zarządzanie wizualne a czas.

 • Najważniejsze 15 minut dnia.
 • Moja strategia zarządzania czasem.
 • Czas to pieniądz – jak osiągnąć sukces.

8. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.


Zapisz się na szkolenie

Efektywna organizacja czasu pracy